Például 03/20/2023
Például 03/20/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről

A  Legfelsőbb  Bíróság  a  mai  napon  az  országgyűlési  választásokkal  kapcsolatos felülvizsgálati kérelmek ügyében járt el. A benyújtók az Országos Választási Bizottság korábbi döntéseit támadták meg.

Két magánszemély a 238/2010. számú határozatban foglalt OVB döntést kifogásolta
Ebben az OVB megváltoztatta a Fővárosi Választási Bizottság korábbi határozatát és nyilvántartásba vette a Magyar Demokrata Fórum fővárosi területi listáját.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről

A Legfelsőbb Bíróság a mai napon országgyűlési választásokkal kapcsolatos ügyekben járt el. Mindegyik kérdésben az Országos Választási Bizottság korábbi döntései ellen nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.

Az  egyik  a  jelölőszervezetek  nyilvántartásba  vételével  volt  kapcsolatos.  Itt  két magánszemély egy beadványban az OVB kilenc határozatát támadta meg, közöttük több párt országos listájának nyilvántartásba vételét.

Iparűzési adóügyben indult per tárgyalásának felfüggesztése és az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság végzése alapján

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
mint felülvizsgálati bíróság

 

Kfv.I.35.021/2006/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a megyei bíróság által 2005. december 5. napján hozott 7. számú ítélet ellen a felperes részéről 8. sorszám alatt előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljárva meghozta az alábbi

v é g z é s t :

 

Oldalak