Például 07/02/2020
Például 07/02/2020

Erkölcs és jog – könyv jelent meg a konferencia előadásaiból

Kötetet jelentetett meg a Kúria a tavaly megrendezett Erkölcs és jog című konferenciáról. A könyv a tanácskozáson elhangzott előadások alapján írt tanulmányokat tartalmazza.

A kiadványban olvasható dr. Darák Péter a Kúria elnökének előszava, dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, dr. Harmathy Attila professor emeritus, dr. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnökének, dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, Köves Slomó vezető rabbi és dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán értekezése.

Elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját

Nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének beszámolóját a legfőbb bírói fórum 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében. Az előterjesztésre a 2020. május 19-i ülésnapon 161-en szavaztak igennel, 28-an nemmel, 4-en tartózkodtak.

Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.013/2020/5. számon hozott határozatáról, melynek elvi tartalma: nincs jelentősége annak, hogy a garantált bérminimum összege jogszabályváltozás miatt vagy azért emelkedik, mert a felek között a részmunkaidős foglalkoztatás helyett teljes munkaidős foglalkoztatásra jön létre megállapodás. Az az elv, miszerint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész – garanciális feltételek mellett – csökkenthető, átcsoportosítható, ez esetben is irányadó (EBH2016.M.8).

Oldalak