Például 06/10/2023
Például 06/10/2023

Tájékoztató a Kúria Gfv.VI.30.248/2022. számú, kártérítési felelősség megállapítása iránt indított perben 2022. november 29-én hozott döntéséről

A felperesek a Magyar Állam és egyes állami intézmények elleni keresetükben arra hivatkozással, hogy pénzügyi befektetéseiket az azokat kezelő vállalkozás fizetésképtelenné válása miatt elveszítették, károsodásukban pedig – az érintett vállalkozás, illetve a befektetési piac megfelelő felügyeletének, ellenőrzésének elmulasztásával – az alperesek releváns szerepet játszottak, a Magyar Állam és az adott állami intézmények kártérítési felelősségének megállapítását kérték.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.448/2022. számú, személyhez fűződő jogsértés megállapítása iránt indult perben a 2022. november 23-án tárgyaláson kihirdetett döntéséről

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította: az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát az internetes oldalon közzétett cikkben azzal, hogy a felperes által kiadott könyvet a pedofíliához, a felperest pedig egy pedofil szervezethez hasonlította.

Hivatalában fogadta az Amerikai Egyesült Államok nagykövetét a Kúria elnöke

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2022. november 16-án hivatalában fogadta Őexcellenciáját, David Pressman urat, az Amerikai Egyesült Államok új magyarországi nagykövetét. A találkozón részt vett dr. Gyarmathy Judit főtitkár és dr. Höltzl Lipót, a Kúria Nemzetközi Főosztályának vezetője, valamint dr. Bencsik Zita, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Észak-Amerika Főosztályának vezetője is.

Néhai dr. Szemák Jenő, egykori kúriai elnök portréjával kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Szemák Jenő kúriai elnökök közötti helyét illetően két szempontnak kellett eleget tenni:

a) a történeti hitelességnek – történeti tény, hogy dr. Szemák Jenő hivatásos bíró, korábban a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék másodelnöke, majd elnöke 1944. október 24-étől a Kúria kinevezett elnöke volt, állását november 15-én foglalta el; illetve

Oldalak