Kvk.II.37.766/2020/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.II.37.766/2020/3.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró,
Dr. Figula Ildikó bíró

A személyesen eljáró kérelmező: (...)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Szigligeti Helyi Választási Bizottság 34/2020. (IX.14.) számú és 35/2020. (IX.14.) számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Szigligeti Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 2020. szeptember 14. napján kelt 34/2020. (IX.14.) számú határozatával megállapította a 2020. október 18. napján megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a polgármesterjelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét, míg a 2020. szeptember 14. napján kelt 35/2020. (IX.14.) számú határozatával megállapította a 2020. október 18. napján megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A kérelmező a HVB fenti határozataival szemben – törvényes határidőben – személyesen eljárva, e-mail útján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[5] A Kúria a felterjesztett iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelméhez ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem igazolta. Mindezek folytán a Kúria a Ve. 224. § (5) bekezdés megsértésével benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[6] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (visszautasítás) illetékmentes.

[7] A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Rák-Fekete Edina s.k. előadó bíró,
Dr. Figula Ildikó s.k. bíró