Aktualitások
A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.210/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 27-én hozott határozatáról: egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit. Ily módon pl. a bűnösség megállapítása nem sérelmezhető, a büntetéskiszabási tényezők nem értékelhetők újra, s nem kerülhet sor ezáltal a törvényben kötelezően előírtnál enyhébb végrehajtási fokozat meghatározására. ...
A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában
A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában
Tájékoztató a Kúria Bfv.III.589/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: a törvényszék a 2017. december 11. napján kelt ítéletével a III. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) és (2) bekezdés ba) pontja és (5) bekezdés b) pontja], 17 rendbeli, társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) és (2) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja], emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettében (Btk. 171. §) és emberi test tiltott felhasználásának bűntettében [Btk. 175. § (1), (3) bekezdés b) és c) pontja]. Ezért őt halmazati büntetésül 1 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 400 napi tétel, napi tételenként 2.500 forint, azaz összesen 1.000.000 forint pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. ...
A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában
A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
Tájékoztató a Kúria Bkk.I.184/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 18-án hozott határozatáról: a szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el – többek között – a sértett és képviselője [Szabs.tv. 46. § (1) bekezdés a) pont], akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható [ Szabs.tv. 46. § (1) bekezdés c) pont] és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn [ Szabs.tv. 46. § (1) bekezdés (3) bekezdés]. ...
A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
Dr. Csák Zsolt, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnöke adott interjút az Inforádió Paragrafus című műsorának 2020. március 19-én.
A tanácselnök beszámolt az általa a Kúrián vezetett joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről és a vizsgálat eredményeiről. ...
A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe 2020. március 15-én a Kúrián. Dr. Darák Péter elnöki utasítást adott ki az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről. A legfőbb bírói fórum nem tart tárgyalásokat és nyilvános üléseket. A Kúrián a személyes ügyfélfogadás szünetel. ...
Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
A Kúria határozatot hozott a Mfv.II.10.249/2019/7. számú ügyben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52 § (1)-(3).
Az irányadó tényállás szerint a felperes egyetemi docens munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél. 2014. szeptember 5-én habilitációs kérelmet nyújtott be a központi adminisztrációhoz, egyidejűleg jelezte, hogy esetében dönteni kell a tudományág váltásról is. ...
A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
Április 15-én tart tárgyalást a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben
Április 15-én tart tárgyalást a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben
Nyilvános tárgyaláson, április 15-én, 10:00 órától bírálja el a Kúria eljáró tanácsa a felülvizsgálati kérelmet, a Pfv.21556/2019-es számon iktatott, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben. ...
Tovább gomb
Április 15-én tart tárgyalást a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben
Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.161/2019. számú ügyről.
Az alperes 1985. március 6-tól 1993. május 9-ig állt a felperes alkalmazásában. Az előzményi eljárásban a bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a felperes kártérítési felelősséggel tartozik az alperes halláskárosodás foglalkozási megbetegedéséért, melyre tekintettel jövedelempótló kártérítés fizetésére köteles. ...
Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.125/2019. számú ügyről.
I. A munkáltató a munkavállaló felmondását követően a felmondási idő alatt – tekintettel a munkaviszony fennállására – azonnali hatályú felmondással élhet. Ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy a felmondás és az azonnali hatályú felmondás nem ugyanazon féltől származott.
II. Az azonnali hatályú felmondás közlésének időpontjában szűnik meg a munkaviszony függetlenül a korábban, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jogszerűségétől. ...
Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
Tájékoztató a Kfv.I.35.652/2018/12. számú ügyben a Kúria döntéséről.
Az alperes 2018 áprilisában jövedéki ellenőrzés során megállapította, hogy a felperes telephelyén megmintázott termék a kéntartalom tekintetében nem felel meg a származás igazolására felmutatott bizonylatokon szereplő, a jövedéki szabályoknak megfelelő követelményeknek. Az adózatlan jövedéki termék birtoklása miatt jövedéki adó és jövedéki bírság megfizetésére kötelezte a felperest. ...
Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓ, KÖZLEMÉNYEK, MÉDIAKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓK, ELÉRHETŐSÉGEKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK