Aktualitások
Tanulmányi szerződések és versenytilalmi megállapodások – a joggyakorlat-elemző csoport munkájáról számolt be a Napi.hu
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a versenytilalmi megállapodásokkal és a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos gyakorlatot vizsgálta, egyúttal törvénymódosítást is javasolt a szakértői grémium - derült ki dr. Mészárosné Szabó Zsuzsanna, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírója előadásából a Napi.hu által szervezett HR-vezetők Országos Konferenciája 2019 eseményen. ...
Erkölcs és jog konferencia – videón is megtekinthetőek az előadások
Erkölcs és jog viszonyrendszere volt a témája annak a szakmai konferenciának, amelyet 2019. október 2-án rendezett a Kúria.
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke számos neves előadót kért fel, hogy mondják el véleményüket arról, hogy miként látják, miben érhető tetten a jog erkölcsi alapállása. ...
A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének kérdéseiről és az élettársi kapcsolat fogalmi elemeiről tanácskoztak jogegységi csoportok a Kúrián
Érdekes és kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak polgári jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók 2019. október 11-én a Kúrián. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok negyedik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúria Dísztermében. A tanácskozás fő témái az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt indított perekben és az élettársi kapcsolat fogalmi elemei voltak. ...
A polgári perrendtartástól a saját közigazgatási perrendtartásig – A Kúria elnökének előadása Regensburgban
Regensburgi nemzetközi hallgatói szemináriumon tartott előadást a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter a Müncheni Kelet-Európai Jogi Intézet és a Regensburgi Egyetem meghívására 2019. október 9-11. között látogatott a bajorországi városba. A tudományos programot a fent említett intézet és egyetem, valamint ukrán és kazah partnerintézmény együttműködésével rendezték meg. ...
A jog az erkölcs nélkül kiüresedik – Darák Péter és Sulyok Tamás közösen adott interjút a Karc FM-nek
Interjút adott a Kúria elnöke és az Alkotmánybíróság vezetője a Karc FM rádiónak. Dr. Darák Péter és Dr. Sulyok Tamás a Bírósági Akták című jogi magazinműsornak nyilatkozott 2019. október 13-án. A beszélgetés apropója, hogy „Erkölcs és Jog” címen rendezett szakmai konferenciát a legfőbb bírói fórum. ...
Devizahiteles perek: A Kúria az általa felfüggesztett ügyben az európai bíróság ítéletében megadott szempontok alapján hozza meg döntését
A Kúria elemzi az Európai Unió Bíróságának utóbbi hetekben közzétett határozatait – sajtóközlemény. 1. Az Európai Unió Bírósága az elmúlt hetekben három olyan ügyben (C-621/17., C-34/18. és a C-260/18. sz. ügyek) is határozatot hozott, amelyek tárgya kapcsolódik a Kúriának a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos gyakorlatához. Két ügyben magyar bíróságok, egyben egy lengyel bíróság kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróság előtt. ...
A munkavállaló megőrzési felelőssége esetén kármegosztásnak akkor lehet helye, ha munkáltató vétkes vagy felróható magatartása kétséget kizáróan bizonyított és az okozati összefüggés fennáll
Tájékoztató a Kúria (Mfv.II. 10.037/2019/3.) számú ügyben hozott határozatáról.
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az alperesek adminisztrátor munkakörben álltak az alperes alkalmazásában, munkaköri feladatuk volt a munkáltató által kezelt társasház közös költségének beszedése ...
A Kúria határozat kimondja: a hamis adattartalmú okirat benyújtása, illetve hamis nyilatkozat tétele a közbeszerzési eljárásból való kizárást vonja maga után
Tájékoztató a Kúria a Kfv.II.37.693/2018/7. számon hozott határozatáról.
A Kúria tanácsa által meghozott ítéletében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja, 56. § (1) bekezdés j) pontja, 75. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezései alapján kimondta, hogy a hamisított, de valódi okirat a jogosulatlanul kiegészített részében hamis adattartalmúnak minősül, az ilyen okirat alkalmasság igazolásra való felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minősül és kizárást von maga után ...
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra ingatlannyilvántartását érintő ügyben döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.849/2018. számú ügyben 2019. október 9-én nyilvános tárgyaláson kihirdetett végzéséről: a legfőbb bírói fórum ingatlannyilvántartási jogorvoslat és a törlési per viszonyára vonatkozó elvi jelentőségű döntést hozott ...
Tanulmányi szerződések és a versenytilalmi megállapodások – a Kúria szóvivője az InfoRádióban
A tanulmányi szerződések és a versenytilalmi megállapodások körüli jogvitákat vizsgálta a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. Erről is beszélt a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium szóvivője az InfoRádió Paragrafus című műsorában 2019. október 3-án ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK