Közlemények kúriai döntésekről

Vizsgálnia kell a bíróságnak a kisajátítási ügy alapvető kérdéseit

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.680/2017/5. számú jelentős döntéséről:
Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja.

2018. szeptember 18.

Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal.

2018. szeptember 18.

Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat.

2018. szeptember 18.

Tájékoztató Vállalkozói díj visszakövetelése teljesítési igazolás kiállítása után tárgyában a Pfv.V.21.102/2018/7. számú egyedi ügyben

A peres felek informatikai rendszer fejlesztésére kötöttek alvállalkozási szerződést. Az alperes mint vállalkozó egyes teljesítési egységeinek (ún.

2018. szeptember 13.

Tájékoztató vadászati ügyben az ajánlás bírósági felülvizsgálata kizártságáról, a Kúria Kfv.II.37.507/2017/5 számú ítéletéről

Vadászati ügyben a vadászati hatóság hivatalból közzétett ajánlása bírósági felülvizsgálata kizárt. Az ajánlás nem az eljárást lezáró, jogot vagy kötelezettséget megállapító döntés, hanem egy közbenső közigazgatási aktus, ezért az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálat nem biztosított.

2018. szeptember 12.

A Kúria súlyosbította a büntetést a sajtóban lúgos támadásként ismert ügyben

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.690/2018. számú jelentős ügyben 2018. július 12-én hozott határozatáról:

2018. szeptember 11.

Az összbüntetési ítélet nem ügydöntő határozat, ezért felülvizsgálata kizárt

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.774/2018. számú jelentős ügyben 2018. július 19-én hozott határozatáról:

2018. szeptember 11.

Tájékoztató kártérítés tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.495/2017. számú ügyben

A felperes 2010. október 26-ától állt alkalmazásban az alperesnél gépkocsivezető munkakörben. A felperes 2011. április 11-én üzemi balesetet szenvedett, mellyel összefüggésben 2011. május 1-jétől május 17-éig volt keresőképtelen, mely időszakra táppénzben részesült. A felperes 2013.

2018. szeptember 7.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.518/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a csalás megállapításának feltételei tárgyában

I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki 50 rendbeli csalás bűntettében, 10 rendbeli csalás vétségében és más bűncselekményekben.

2018. augusztus 31.

A magyar jogban nem ismert feltételhez kötött külföldi szabadítás is feltételes szabadságra bocsátásnak tekintendő, s ha tartama annál rövidebb, nem hosszabbítható meg egy évre, tájékoztató a Kúria Büntető Kollégium Bfv.II.446/2018. ügyének határozatáról

I. A járásbíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a terheltet. A másodfokon eljárt törvényszék mellőzte a végrehajtást felfüggesztő rendelkezést.

2018. augusztus 31.

Oldalak