Kereső

Például 11/21/2017
Például 11/21/2017
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2017. november 21. Sajtóközlemények, hírek - - Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének osztrák kitüntetése
2017. november 21. Sajtóközlemények, hírek - - Semmisek a nyíregyházi forradalmárok és a mecseki láthatatlanok ügyében hozott ítéletek
2017. november 16. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.108/2017. számú ügyről szolgálati viszony megszüntetése tárgyában
2017. november 16. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.118/2017. szám alatt kormánytisztviselői viszony jogellenes megszüntetése megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában született ítéletről
2017. november 16. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató Kúria döntéséről a Pfv.V.22.145/2017/7. számú egyedi ügyben megállapítási kereset megengedhetősége tárgyában
2017. november 16. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II. 10.171/2017. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének tárgyában
2017. november 16. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Pfv.V.21.950/2017/7. számú ügyben a vállalkozási szerződéstől való megrendelői elállás jogkövetkezményeinek megítélése tárgyában
2017. november 15. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.37.506/2017. számon hozott oktatási üggyel kapcsolatos jogorvoslati kérelem tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről
2017. november 15. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 21.175/2017 számú ügyben
2017. november 14. Sajtóközlemények, hírek - - A perui Legfelsőbb Bíróság elnökének látogatása a Kúrián
2017. november 9. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.22.234/2016/9. számú egyedi ügyben, elmaradt haszon mint kártérítés megfizete tárgyában
2017. november 8. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.081/2017. számú személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben hozott döntéséről
2017. november 7. Sajtóközlemények, hírek - - Tájékoztató országos népszavazási kérdés hitelesítéséről , a Knk.IV.37.686/2017. számú ügyben
2017. november 7. Sajtóközlemények, hírek - - Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.689/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről
2017. november 6. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kfv.VI.35.255/2017. számú üzletlezárás foganatosításának meghiúsítása miatt kiszabott mulasztási bírság felülvizsgálatát érintő jelentős ügyben
2017. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.677/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában
2017. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.689/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában
2017. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.776/2016. számú felmondás, munkaköri alkalmassági vélemény tárgyában
2017. október 31. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Pfv.V.22.160/2016/16. számú egyedi ügyben
2017. október 31. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató az Mfv.II.10.215/2017/5. számon a kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése miatti jogkövetkezmények alkalmazása tárgyában hozott ítéletéről

Oldalak