A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit is vizsgálja idén a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. január 20.

A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban, az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlatot és az építésügyi hatósági eljárásokat is megvizsgálják idén a Kúria joggyakorlat elemző csoportjai.

A szakértői grémiumok felállításáról a Kúria elnöke döntött. Dr. Darák Péter felkérte a csoportok vezetőit hipotéziseik kidolgozására és az elemzői munkában részt vevők megnevezésére. A kutatásba bírák, a társ-hivatásrendek és a kapcsolódó tudományterületek képviselői vonhatók be. A csoportok vezetői a Kúria márciusi Teljes Ülésén ismertetik hipotéziseiket.

2020-ban a Kúria az alábbi jogterületek bírósági gyakorlatát vizsgálja:

1. táblázat

Vizsgálati tárgykör

Csoport vezetője

A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételei a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban

dr. Feleky István

Az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat

dr. Somogyi Gábor

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin

Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata

Dr. Sugár Tamás 

Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata

Szolnokiné dr. Csernay Krisztina 

 

Tavaly is több mint száz javaslat érkezett a vizsgálati tárgykörökre vonatkozóan, a Kúria az év végén hallgatta meg a javaslattevőket. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.) értelmében az ítélkezési gyakorlat vizsgálata, bírósági döntések elemzése. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

A joggyakorlat-elemző csoportok munkáját a Kúria Forum Sententiarum Curiae című tudományos igényű folyóirata kíséri figyelemmel.

Budapest, 2020. január 20.

A Kúria Sajtótitkársága