Személyes adatok védelme iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.954/2018 számú ügyben hozott határozatáról.
 
A felperes keresetében adatvédelmi felvilágosítás keretében a róla tárolt adatok másolatának kiadására kérte kötelezni az alperest, és amennyiben azok személyes adatok, kérte megállapítani az adatkezelés jogellenességét és az adatok törlésének elrendelését.
A Kúria ítéletével a keresetet elutasító jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A jogvita elbírálása során abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy jogszabályi rendelkezés alapján az alperes által nyilvántartott, az OEP által részére megküldött, az egyes finanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolt, kódszámmal ellátott, önmagukban az érintett természetes személy azonosítására nem alkalmas adatok személyes adatnak minősülnek-e. A személyes adat fogalmi elemeinek értelmezéséhez a Kúria a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke által létrehozott, a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoport (jelenleg: Európai Adatvédelmi Testület) 4/2007 számú véleményében adott iránymutatást vette alapul.

Budapest, 2019. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága